Polish (Poland)English (United Kingdom)

Aktualności

Warsztaty retoryczne 20 maja 2016

Retoryka w kształceniu prawników

zapraszamy do udziału w warsztatach retorycznych. W tym roku, ze względu na tematykę, warsztatom patronuje Dziekan Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Spotkanie odbędzie się w gmachu dawnej Biblioteki UW,  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w sali 214 (II piętro).

Program:

11.15–11.30 Otwarcie spotkania

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej mec. Grzegorz Majewski

Dyrektor Instytutu Polonistyki Stosowanej prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Retorycznego dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca

11.30–12.45 Alicja Kornicka i Paweł Marczak, Autoprezentacja w pracy prawnika (KUL)

12.45–13.00 Aneta Grabowska, Elementy akcji oratorskiej w praktyce prawniczej (KUL)

13.00–13.45 Olgierd Annusewicz, Trening retoryczny – zasady Kennetha Burke'a w praktyce (UW)

13.45–14.00 Przerwa na kawę

14.00–15.00 dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości:

mec. Jakuba Jacyny, Skarbnika Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

mec. Michała Fertaka, Rzecznika Prasowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie


Retoryka cyfrowa - call for papers

zaproszenie do nadsyłania tekstów do czasopisma "Res Rhetorica"

Tematem jesiennego numeru recenzowanego czasopisma naukowego „Res Rhetorica” jest retoryka cyfrowa. Po epoce oralnej i epoce pisma nastała epoka cyfrowa – multimedialna i multimodalna. Codziennie korzystamy z komputerów, smartfonów i internetu, by przekonywać lub dać się przekonać. Służą nam do tego między innymi cyfrowe gatunki komunikacji publicznej i prywatnej – SMS-y, blogi, posty, twitty, hashtagi, by wymienić tylko kilka. Są one wykorzystywane zarówno przez zwykłych ludzi w codziennej komunikacji, jak i przez firmy, instytucje oraz osoby publiczne.

Nowym środkom komunikacji towarzyszy akademicki namysł nad zmianami, jakie ze sobą niosą. Jak w cyfrowym środowisku radzi sobie retoryka? Czy korzysta z tych samych dróg przekonywania, o których pisali klasycy? Jak cyfrowe narzędzia pozwalają budować ethos, czy zmieniają coś w sposobie nawiązywania i utrzymywania więzi między mówcą a jego odbiorcami?

Retoryka cyfrowa może być rozumiana jako nowe – zapośredniczone przez komputer i wykorzystujące internet – sposoby komunikowania się i perswadowania. Jednocześnie retoryka cyfrowa to wyzwania dla badaczy tej sztuki – poszukiwanie metod analizy, które pozwolą zbadać multimodalne przekazy.

Dlatego zapraszamy do refleksji i nadsyłania tekstów dotyczących tej tematyki. Szczegóły na stronie czasopisma


Retoryka - wiedza - krytyka

kolejny tom w serii Rhetoricum

Retoryka – wiedza – krytyka to tytuł drugiego tomu w serii wydawniczej Rhetoricum. Tom pod redakcją Marii Załęskiej gromadzi teksty poświęcone różnorodnym kontekstom wytwarzania, prezentowania i oceniania wiedzy specjalistycznej. Jak naukowcy dyskutują ze sobą, jak autorytet nauki wykorzystywany jest w debacie publicznej, jak sprawdzić wartość i jakość kontrargumentów – to tylko niektóre zagadnienia poruszane w tomie. Zapraszamy do lektury. E-book dostępny jest tutaj.


Argumentation & analyse du discours

zapraszamy do lektury

dostępny online jest już kolejny numer czasopisma wydawanego przez grupę badawczą ADARR pracującą na Uniwersytecie w Tel-Avivie pod kierunkiem Ruth Amossy. Więcej


Retoryka doradzania - XV Konferencja PTR

16-17 listopada 2016, Warszawa

Polskie Towarzystwo Retoryczne wspólnie z Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej Pro Rhetorica (IBL PAN) zapraszają na XV Konferencję PTR zatytułowaną Retoryka doradzania, która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2016 roku (czwartek – piątek) w Warszawie.

Wszelkie kontakty społeczne zawsze niosły ze sobą konieczność dokonywania wyborów. Na wybory te wpływało i wpływa wiele czynników, zależnych od charakterystycznych dla danej epoki sposobów przekazywania informacji, potrzeb społecznych, poziomu wiedzy, etc. Obserwując ewolucję sposobów wywierania wpływu, dostrzegamy przejście od dominacji środków „twardych” (rozkazów, nakazów, zakazów), do preferencji środków „miękkich” (rad, porad i sugestii). Środki „miękkie”, paradoksalnie, nie są wcale słabe; czasem działają dzięki faktycznej wolności wyboru spośród wielu propozycji, czasem jednak ta wolność okazuje się iluzoryczna.

Wiele wieków refleksji retorycznej doprowadziło do wyróżnienia rozmaitych środków retorycznych (w starożytności rozważanych głównie w ramach genus deliberativum) wykorzystywanych w różnych formach rad i porad.

Podczas konferencji zapraszamy do wspólnej refleksji i dyskusji o szeroko pojętej tematyce retoryki doradzania.

Tematyka referatów może obejmować następujące zagadnienia, w których – zgodnie z tradycją konferencji organizowanych przez PTR - prosimy uwypuklić koncepcje i ujęcia retoryczne:

1. Wzorce udzielania porad w aspekcie historyczno-kulturowym i literackim (w różnych językach, w różnych okresach historycznych, w różnych kontekstach socjolingwistycznych).

2. Typologia kontekstów udzielania porad (porady w ramach instytucji; porady na forach społecznościowych; porady przyjacielskie itp.) i retoryczne przejawy tego zróżnicowania.

3. Profesjonalizacja udzielania porad (w dawnych wiekach: pisarz polityczny, renesansowy pedagog, spowiednik-kaznodzieja; obecnie: doradca, ekspert, trener, coach, specjalista, itd.) i jej retoryczne przejawy.

4. Gatunkowe wzorce wyrażania porad w ujęciu retorycznym (w dawnych wiekach: traktaty parenetyczne, „zwierciadła”, przysłowia, sentencje; obecnie: książki-poradniki, artykuły poradnikowe, schematy pytanie-odpowiedź, reklamy, strony i fora internetowe, blogi i video-blogi).

5. Specyfika środków retorycznych, używanych w poradach, rozpatrywana ze względu na wzorce interakcji (np. porady udzielane z własnej inicjatywy; porady na prośbę zainteresowanego).

6. Specyfika środków retorycznych, używanych w poradach, rozpatrywana ze względu na uczestników: nadawcę (autorytet, eksperta, specjalistę-amatora, coacha, celebrytę, „zwykłego człowieka” itd.) oraz adresata (np. w poradach kierowanych do kobiet lub mężczyzn, nowicjuszy lub ekspertów, matek, ojców, młodzieży, księży)

7. Specyfika środków retorycznych, używanych w poradach, rozpatrywana ze względu na tematykę porad (np. porady dotyczące zdrowia, wyglądu, stylu życia, podejmowania decyzji osobistych, wyboru towarów i usług; poradnictwo zawodowe).

Komitet Naukowo-Organizacyjny

Dr hab. Maria Załęska

Dr hab. Joanna Partyka, prof. IBL PAN

Sekretarz Konferencji:

Dr Małgorzata Trębska

Kalendarium

Do 1.10.2016 r. zgłoszenie propozycji referatu (20 min. wystąpienia + 10 min. dyskusji) poprzez FORMULARZ

Do 7.10.2016 r. decyzja o przyjęciu referatów.

Do 23.10.2016 r. wniesienie opłaty konferencyjnej (obejmuje materiały konferencyjne, obiady i przerwy na kawę oraz częściowe dofinansowanie publikacji). Koszt: 200 zł – członkowie PTR z opłaconymi do końca marca 2016 składkami członkowskimi, 350 zł – pozostałe osoby

Do 15.01.2017 r. przesłanie tekstu do publikacji: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

O opublikowaniu tekstu w monografii (wyd. papierowe i e-book) decydować będą pozytywne recenzje.

Miejsce obrad: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, ul. Nowy Świat 72.

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Nowy numer Res Rhetorica

Retoryczne wspólnoty wiedzy

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma wydawanego przez Polskie Towarzystwo Retoryczne. Tematem przewodnim jest retoryka jako narzędzie budowania wspólnoty, poprzez odwołanie się do podzielanej przez członków wspólnoty wiedzy. Redaktorem numeru jest dr hab. Agnieszka Kampka.

strona czasopisma

Jednocześnie zachęcamy do nadsyłania artykułów do kolejnych numerów. Najbliższe numery poświęcone będą retoryce kobiet oraz retoryce instytucji. Szczegóły


Nowości wydawnicze

Retoryka w komunikacji specjalistycznej, red. Maria Załęska, Polskie Towarzystwo Retoryczne

Agnieszka Budzyńska-Daca, Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010, Wydawnictwo Naukowe PWN

 Maria Załęska, Retorica della Linguistica. Scienza, Struttura, Scrittura, Peter Lang

Barbara Bogołębska, Retoryka, genologia i stylistyka tekstów literackich i dziennikarskich, Primum Verbum

Philip Eubanks (ed.) The Troubled Rhetoric and Communication of Climate Change. The argumentative situation, Routledge

Lahcen Elyazghi Ezzaher, Three Arabic Treatises on Aristotle’s Rhetoric: The Commentaries of al-Farabi, Avicenna, and Averroes, Southern Illinois University Press

Marek Hermann, O łacinie tylko dobrze. De lingua latina nil nisi bene. Język łaciński i grecko-łacińskie dziedzictwo kulturowe we współczesnej Europie, Universitas