Polish (Poland)English (United Kingdom)

Aktualności

Retoryka w szkole - warsztaty dla studentów i nauczycieli

25 maja 2018, Warszawa

Zapraszamy do udziału w spotkaniu pt. Retoryka w szkole podstawowej - argumentacja na lekcjach języka polskiego i matematyki - warsztaty dla studentów polonistyki i nauczycieli szkół podstawowych przygotowanym pod patronatem PTR przez Zakład Retoryki i Mediów i Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej na UW oraz Szkołę Nauk Społecznych IFiS PAN.

Warsztaty będą prowadzone wspólnie przez polonistów i matematyków. W zajęciach wezmą udział uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej, którzy zostaną postawieni wobec tak samo brzmiących zadań. Uczniowie będą pracowali w podgrupach rówieśniczych, ale po każdym etapie warsztatów osoby prowadzące będą animowały wymianę zdań i doświadczeń w rozwiązywaniu konkretnego problemu i sposobie uzasadniania drogi rozumowania.

Zadania dla uczniów będą odpowiednio przygotowane, a ich celem ma być pokazanie, że argumentacja jest czymś naturalnym dla dziecka i dokonuje się na różnych poziomach w zależności od wieku, a także, że prowadzi do rozwijania umiejętności rozumowania matematycznego, jak również umiejętności interpretacji tekstu kultury.

Celem warsztatów jest również pokazanie, że pewne elementy są wspólne zarówno dla rozumowania matematycznego, jak i rozumowania rozwijanego w interpretacji tekstu na języku polskim. W warsztatach wszyscy uczestniczą razem, zaczynają matematycy, kontynuują poloniści.

Zespół przygotowujący i prowadzący zajęcia:

Mgr Kinga Białek – Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. prof. UJ Krzysztof Biedrzycki – Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. prof. IFiS PAN Michał Federowicz – Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN

Mgr Marcin Karpiński – Pracownia Matematyki w Stowarzyszeniu ROZWIŃ SIĘ; Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

Mgr Magdalena Swat – Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

Mgr Małgorzata Zambrowska – Pracownia Matematyki w Stowarzyszeniu ROZWIŃ SIĘ; Akademia Pedagogiki Specjalnej

Zamysł wspólnych warsztatów dla różnych dziedzin w znacznej mierze czerpie z dorobku badawczego projektu „Entuzjaści Edukacji” zrealizowanego w latach 2009-2015 w Instytucie Badań Edukacyjnych, w tym Pracowni Języka Polskiego i Pracowni Matematyki działających wówczas w IBE, które współtworzyli pomysłodawcy warsztatów.

Warsztaty finansowane są z Uniwersyteckiego Programu Indywidualizacji Kształcenia

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Warsztaty odbędą się w Pałacu Staszica, w s. 268 (II piętro) w godz. 9.00-14.00


 

Zaproszenie na wykład o retoryce prezydenckiej w USA

21 lutego 2018

Zakład Retoryki i Mediów Instytutu Polonistyki Stosowanej UW ma przyjemność zaprosić Państwa na kolejne seminarium z cyklu "Przestrzenie dyskursu - media i retoryka", które odbędzie się w dn. 21 lutego (środa) o godz. 17.00, na Wydział Polonistyki, Krakowskie Przedmieście 26/28 w sali nr 7. Wykład pt. Kultura wystąpień prezydenckich w Stanach Zjednoczonych od Jerzego Waszyngtona do Donalda Trumpa wygłosi dr Mariusz Zagórski.


VIII Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski

15 marca 2018, Lublin

Do 11 marca przyjmowane są zgłoszenia do udziału w konkursie. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem PTR.

Organizatorzy: Katedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego IDiKS KUL, Katedra Retoryki KUL, Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej KUL oraz Fundacja Rozwoju KUL.

Data i miejsce: 15 marca 2018, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, 20-090 Lublin, sala C-1030 (Aula Muzykologii), godz. 14.00

Regulamin konkursu:

1.W konkursie mogą brać udział studenci polskich uczelni. Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać do 11 marca na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, uczelnię, kierunek i rok studiów, wybraną kategorię (w przypadku kategorii artystycznej należy do 11 marca podać także autora i tytuł utworu literackiego, który zostaje wybrany do interpretacji, w przypadku mowy retorycznej należy do 11 marca podać temat mowy).

3.Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: 1. artystycznej, 2. retorycznej, 3. wypowiedzi improwizowanej. Uczestnik bierze udział w jednej, wybranej przez siebie kategorii.

4. W zależności od wybranej kategorii na konkursie należy: 1. przedstawić z pamięci przygotowaną mowę retoryczną na dowolny, wybrany przez siebie temat (kategoria retoryczna), 2. przedstawić z pamięci wybrany tekst literacki (kategoria artystyczna), 3. przedstawić mowę improwizowaną na konkretny, wylosowany w trakcie konkursu temat, uczestnik ma 1 minutę na przygotowanie do wypowiedzi (kategoria wypowiedzi improwizowanej).

5.Tekst prezentowany w kategorii artystycznej może należeć do dowolnego gatunku literackiego.

6. Czas wystąpienia wynosi: w kategorii retorycznej - 5 minut, w kategorii artystycznej - do 5 minut, w kategorii wypowiedzi improwizowanej - od 3 do 5 minut.

7.Oceniany będzie:

A. sposób interpretacji (czytelność intencji, konsekwencja w prowadzeniu tekstu)

B. sposób mówienia: wyrazistość, poprawność artykulacyjna, słyszalność, tempo, rytm wypowiedzi, stosowane pauzy, barwa i melodia głosu, akcent, intonacja, dynamika wypowiedzi, przekaz emocji, gesty i mimika, opanowanie tremy.

C. W przypadku kategorii retorycznej i improwizowanej oceniana będzie także realizacja inwencyjna zagadnienia, kompozycja tekstu, szczególnie sposoby i formy używanej argumentacji, a także stylistyka wypowiedzi i nawiązanie kontaktu z audytorium.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyjęcia tekstów niezgodnych z ramami programowymi konkursu.

9. W razie zgłoszenia liczby kandydatów przekraczających uwarunkowania czasowe konkursu zaplanowano wstępne przesłuchania kwalifikujące do konkursu (na dzień 15 marca 2018, godz. 10.00).

szczegóły tutaj


 

Retoryka deliberatywna - nowy numer "Res Rhetorica"

zapraszamy do lektury

W najnowszym numerze tematem przewodnim jest doradzanie. Bruno Capaci odwołując się do literackich przykładów pokazuje perswazyjność rad, Paul van den Hoven zastanawia się nad relacją porad i argumentacji. Joanna Smól przedstawia charakterystykę porad internetowych, Dominika Dymek analizuje retorykę krytyki literackiej, Tomasz Górny pisze o retoryce w utworach Johanna Sebastiana Bacha. Redaktorką numeru jest Ewa Modrzejewska. Zapraszamy na stronę czasopisma.


Retoryka ruchów społecznych - Call for Papers

numer tematyczny Res Rhetorica

Do 31 marca 2018 roku czekamy na artykuły dotyczące retoryki ruchów społecznych. Szczegóły

W dziale Varia publikujemy także artykuły, które nie są związane z tematem numeru, zachęcamy także do przesyłania sprawozdań i recenzji.


Konferencja Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica

Wrocław, 19-20 października


Zapraszamy do udziału w konferencji, która objęta została honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Zgłoszenia przyjmowane są do końca lutego. Szczegóły


Workshop Methodologies of Rhetoric 1 (MET-RET 1)

15 września, Warszawa

zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne w ramach the Warsaw Argumentation Week, serii międzynarodowych spotkań: 7th International Conference on Computational Models of Argument COMMA 2018,warsztatów i szkoły letniej ArgDiaP, które odbywać się będą w dniach 10-16 września w Warszawie.

Methodologies of Rhetoric 1 (MET-RET 1), 15.09.2018, University of Warsaw, A part of the Warsaw Argumentation Week (10-16.09.2018)

Organizer: Polish Rhetoric Society, in collaboration with ArgDiaP and Department of Italian Studies, University of Warsaw

Title:  Methodologies for Research on Conflict and Controversy

Goal: The workshop is meant as a meeting of specialists in rhetoric and of all those interested in the culture of communication in persuasive contexts. We invite specialists in rhetoric to submit proposals of presentations whose aim is to unveil practical consequences of theoretical distinctions.

Topics: We invite to submit proposals of 30 minutes presentations (20 min. of presentation + 10 min. discussion or 10 min. presentation + 20 min. practical exercises). The proposed topics include, but are not limited to:

- Boundaries between rhetoric and eristic: theoretical and methodological issues

- Methods of distinguishing rhetoric and eristic in public discourses (politics, science, education, medicine, media)

- Axiology of communication: methods of rhetoric and methods of eristic

- Rhetorical literacy as a weapon in the era of eristic: the practical methods of debunking fake news

- Genres as formats of argumentation (with special regard to conflicts and controversies)

- Debate as a rhetorical genre: problems of argumentation

- Dispute in the public sphere (political, ideological, scientific, philosophical dispute)

- Rhetoric vs. Eristic

- Communication as design

 

Publication: the selected papers will be submitted as a thematic issue to a peer reviewed, internationally renown journal of argumentation (details to follow soon).

Contact: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Important deadlines:

6 July 2018 – submission of proposals

20 July 2018 – information about acceptance of proposals

10 August 2018 - registration

1 September 2018 – programme

Programme Committee:

Anna Bendrat (University Maria Curie-Skłodowska, Lublin)

Agnieszka Budzyńska-Daca (University of Warsaw)

Bruno Capaci (University of Bologna – Alma Mater)

Kamila Dębowska-Kozłowska (University Adam Mickiewicz, Poznań)

Carmen Marimón Llorca (University of Alicante)

Ewa Modrzejewska (University of Warsaw)

Katarzyna Molek-Kozakowska (University of Opole)

Cezar Ornatowski (University of California – San Diego)

Organizing Committee:

Agnieszka Kampka (Warsaw University of Life Sciences)

Maria Załęska (University of Warsaw)

Marta Kotusiewicz (University of Warsaw)

Agnieszka Budzyńska-Daca (University of Warsaw)


 

Klub Debat PTR

najbliższe spotkanie 18 listopada

Zapraszamy członków PTR na spotkania dyskusyjne poświęcone różnym formatom debat. Najbliższe spotkanie odbędzie się 18 listopada o godz. 14.15 w s. 52 na Wydziale Polonistyki UW.  Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Walne Zebranie PTR - wybory władz

19 maja 2017, Warszawa

Członkowie Polskiego Towarzystwa Retorycznego zgromadzeni 19 maja 2017 na Walnym Zebraniu PTR wybrali Zarząd PTR na lata 2017-2020 w składzie:

Dr hab. Maria Załęska – przewodnicząca

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca - wiceprzewodnicząca

Dr hab. Agnieszka Kampka – sekretarz

Dr Ewa Modrzejewska – skarbnik

Dr Anna Bendrat – członek Zarządu

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

Dr hab. Joanna Partyka – przewodnicząca

Dr hab. Paweł Gondek

Dr Elżbieta Pawlak-Hejno


Działalność PTR w roku akademickim 2016/2017

najważniejsze punkty

Na Walnym Zebraniu PTR w dniu 19 maja 2017 roku dr hab. Maria Załęska, przewodnicząca PTR przedstawiła sprawozdanie z działalności towarzystwa.

Konferencje

a) W dniach 17-18 listopada 2016 roku w Warszawie odbyła się doroczna konferencja PTR pt. „Retoryka doradzania” (organizacja: dr hab. Maria Załęska, we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej Pro Rhetorica prz IBL PAN, pod kierownictwem dr. hab. Joanny Partyki). Obok trojga zagranicznych gości (Prof. Bruno Capaci, prof. Ana Horta, prof. Hanna Batoreo) uczestniczyło w niej dziewiętnastu badaczy z dziewięciu ośrodków akademickich w Polsce.

b) Polskie Towarzystwo Retoryczne współorganizowało także z Zakładem Komunikacji Społecznej UMCS, Katedrą Języka Mediów i Komunikacji Społecznej KUL konferencji pt. „Od Seulu do Rio. Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych: 1988-2016 (sport, retoryka, wartości, polityka, ekonomia, kultura)”, która odbyła się w Zamościu w dniach 23-24.03.2017. PTR reprezentowała dr Elżbieta Pawlak-Hejno.

c) W czasie Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, który odbył się w dniach 15-17.09.2017 roku w Poznaniu członkinie PTR przygotowały sesję tematyczną pt. „Perswazja jest kobietą”. Referaty przedstawiły: dr hab. Agnieszka Kampka (która przewodniczyła sesji), dr Anna Bendrat, dr Elżbieta Pawlak-Hejno, dr Ewa Modrzejewska oraz sympatyzująca z PTR dr Katarzyna Molek-Kozakowska. W czasie sesji zaprezentowano także działalność PTR.

d) W czasie Jubileuszowej Konferencji PTKS, która odbyła się w dniach 25-26.04.2017 we Wrocławiu dr hab. Agnieszka Kampka reprezentowała PTR i przedstawiła referat pt. „Perspektywa retoryczna w badaniach nad mediami i komunikowaniem”.

e) W czasie międzynarodowej konferencji pt. „Aesthetic performance – actio and voice” (9-11.11.2016, Örebro University, Sweden) dr hab. Maria Załęska, oprócz wygłoszenia własnego referatu, jako przewodnicząca PTR została zaproszona do przedstawienia zgromadzonym prezentacji na temat PTR oraz jego czasopisma – Res Rhetorica

f) W czasie międzynarodowej konferencji “Quello che il medico dice e non dice. Eufemismi, bugie pietose, silenzi e parole nella cura” (Uniwersytet w Bolonii, 4-5.05.2017), dr hab. Maria Załęska, oprócz wygłoszenia własnego referatu, jako przewodnicząca PTR prezentowała działalność PTR, w tym promowała publikowanie w Res Rhetorica.

g) W czasie międzynarodowej konferencji “Rhetoric of Prejudice” (Uniwersytet w Genui, 9-10.05.2017), dr hab. Maria Załęska, oprócz wygłoszenia własnego referatu, jako przewodnicząca PTR przedstawiła zebranym działalność towarzystwa oraz profil i dotychczasowe numery Res Rhetorica.

Seminaria retoryczne

W ramach nowego cyklu Otwartych Seminariów PTR, przeznaczonego dla wszystkich zainteresowanych retoryką, w okresie sprawozdawczym odbyło się pięć spotkań.

(a) Cykl został zainicjowany 15.10.2016 spotkaniem przygotowanym przez dr hab. A. Kampkę oraz dr Ewę Modrzejewską, pod tytułem „Retoryka cyfrowa”.

(b) 03.12.2016 odbyło się II Otwarte Seminarium PTR, pt. „Retoryka i actio”, z udziałem ekspertki dr Jagody Bloch z UW.

(c) W czasie III Otwartego Seminarium PTR pt. „Actio in theory and practice”, które odbyło się 27.01.2017 roku gościliśmy dr Marie Gelang z Uniwersytetu Örebro w Szwecji.

(d) IV Otwarte Seminarium odbyło się 18.03.2017, dr Anna Bendrat poprowadziła spotkanie zatytułowane „Teoria w praktyce: jak analizować przemówienia polityków”.

(e) V Otwarte Seminarium odbyło się 19.05.2017. Dr hab. Paweł Gondek przygotował dyskusję na temat „Czy retoryka jest dyscypliną naukową”?

W seminariach uczestniczyli członkowie PTR oraz osoby niezwiązanych z naszym towarzystwem, lecz zainteresowane retoryką.

Działalność wydawnicza

Pod auspicjami PTR wychodzą dwa tytuły: czasopismo Res Rhetorica oraz seria wydawnicza Rhetoricum. PTR współpracuje także przy serii wydawniczej Pro Rhetorica.

W roku 2016 ukazały się cztery numery czasopisma:

No 1 (2016): Rhetoric in Spain, redaktorzy numeru: Narcis Iglesias, Maria Załęska

No 2 (2016): Retoryka kobiet, redaktor tomu: Anna Bendrat

No 3 (2016): Retoryka i instytucje, redaktor numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska

No 4 (2016): Retoryka cyfrowa, redaktorki: Agnieszka Kampka, Ewa Modrzejewska

Ukazał się już także pierwszy numer tegoroczny:

No 1 (2017): Rhetoric in Italy, redaktorzy numeru: Bruno Capaci, Maria Załęska.

W numerach tych opublikowano 26 oryginalnych, recenzowanych artykułów naukowych (nie licząc recenzji, sprawozdań i krótszych nierecenzowanych tekstów z działów: Reakcje, Transatlantica, #media), w tym 21 w języku angielskim. Wśród autorów znalazło się 19 przedstawicieli zagranicznych ośrodków naukowych. Czasopismo figuruje w następujących bazach danych: BazHum, ICI Journal Master List, Polskiej Bibliografii Naukowej. Wielkim sukcesem Res Rhetorica jest przyjęcie do OASPA, czyli prestiżowego stowarzyszenia wydawców Open Access. Finalizowane jest przekazywanie plików do baz: CEJSH oraz EBSCO. Trwa procedura umieszczenia czasopisma w bazie CEEOL.

Obecnie finalizowany jest kolejny numer Res Rhetorica (2/2017) pod red. naukową dr Anny Bendrat, pt. „Retoryka religii”. W celu pozyskania autorów specjalizujących się w tej tematyce, dr Anna Bendrat nawiązała współpracę z Religious Communication Association. Współpracę ze strony amerykańskiej koordynuje Ronald C. Arnett.

Rhetoricum

W ramach serii, której redaktorkami naukowymi są dr hab. Maria Załęska i dr hab. Agnieszka Kampka, w roku 2016 ukazały się następujące tomy:

1. „Retoryka – wiedza – krytyka”, pod red. Marii Załęskiej. Warszawa, PTR, 2016.

2. „Retoryka wizerunku medialnego”, pod red. Agnieszki Budzyńskiej-Dacy, Agnieszki Kampki oraz Katarzyny Molek-Kozakowskiej, Warszawa, PTR, 2016.

Pro Rhetorica

PTR kontynuuje współpracę z „Pro Rhetorica – Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej” przy Instytucie Badań Literackich PAN, założonym w 2014 r. z inicjatywy dr hab. Joanny Partyki i dr hab. Marii Załęskiej. W serii Pro Rhetorica, założonej przez dr hab. Joannę Partykę, w okresie sprawozdawczym zostały opublikowane dwa tomy:

1. Anna Bendrat, „Mowa jest złotem. Amerykański prezydent i retoryka”, Seria Pro Rhetorica. IBL PAN, Warszawa 2016.

2. Joanna Partyka (red. naukowa) „Normy komunikacji. Między retoryką a językiem”, Seria Pro Rhetorica. IBL PAN, 2017.

Publikacje w innych wydawnictwach

Jako efekt międzynarodowej konferencji „Rhetoric in the Knowledge Society”, zorganizowanej w 2015 we współpracy PTR i Rhetoric Society of Europe, zostały opublikowane dwa recenzowane tomy w wydawnictwie Peter Lang:

(a) Rhetoric in the Public Sphere. Agnieszka Kampka i Katarzyna Molek-Kozakowska (red.) Frankfurt am Main, Peter Lang, 2016.

(b) Rhetoric, Discourse and Knowledge. Maria Załęska i Urszula Okulska (red.). Frankfurt am Main, Peter Lang, 2016.

W tomach znajdują się m.in. rozdziały autorstwa członków PTR.

W ramach działalności organizacyjnej PTR ubiegał się o uzyskanie dofinansowania na swoją działalność popularyzatorską. Dr hab. Agnieszka Kampka, dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca oraz dr Ewa Modrzejewska ponownie opracowały wniosek „Retoryka po polsku”, zgłoszony na konkurs Narodowego Centrum Kultury pt. Ojczysty – dodaj do ulubionych. Ze względu na ogromną liczbę projektów nie został zakwalifikowany do finansowania.

Tworzenie zespołów badawczych - przy okazji XV konferencji PTR „Retoryka doradzania”, zostały zainicjowane przez dr hab. Marię Załęską i dr hab. Joannę Partykę działania w celu pozyskania zainteresowanych do grupy badawczej zajmującej się retoryką deliberatywną w kontekście porad i doradzania.

Działalność promująca PTR i popularyzująca retorykę

Głównym środkiem informowania zainteresowanych o działalności PTR pozostaje strona internetowa oraz newsletter. Prowadzone są także profile PTR i czasopisma Res Rhetorica na Academia.edu oraz fanpage PTR na Facebooku.

1) Dr hab. Joanna Partyka kieruje Kursem Retoryki Praktycznej w IBL PAN. Niektórzy członkowie PTR prowadzą zajęcia na Kursie Retoryki Praktycznej, organizowanym przez Instytut Badań Literackich PAN. Grupa absolwentów kursu zadecydowała o wstąpieniu do PTR.

2) Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca zorganizowała warsztaty retoryczne pt. „Retoryka dla prawników” wspólnie z zarządem Okręgowej Rady Adwokackiej (20 maja 2016) oraz poprowadziła dyskusję panelową z udziałem prawników.

3) Dr hab. Maria Załęska opublikowała w czasopiśmie „Filozofuj!” (na portalu promującym wiedzę, dostępnym dla osób zainteresowanych szeroko pojętą kulturą filozoficzną), artykuł pt. „(Nie) kłóć się!”, pokazujący przydatność retoryki w codziennym życiu (http://filozofuj.eu/filozofuj-2016-nr-1-7/)

4) Dr hab. Joanna Partyka i dr hab. Agnieszka Kampka wzięły udział w debacie popularyzującej retorykę w Radiowej Trójce pt. „Do czego przydaje się retoryka?”

5) Polskie Towarzystwo Retoryczne objęło swoim patronatem Konkurs Debat Oksfordzkich zorganizowany przez Sekcję Retoryki i Krasomówstwa "Sapere Aude", działającej w ramach Koła Naukowego Dziennikarzy w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego 05.04.2017.

6) Trwają prace nad formułą zaangażowania w działalność PTR osób, które pasjonują się retoryką, a nie są związane ze środowiskiem akademickim.

Sprawy członkowskie

W okresie sprawozdawczym w szeregi członków PTR przyjętych zostało trzech nowych członków, w dniu 20 września 2016 roku na podstawie par. 4 pkt 3 Statutu Polskiego Towarzystwa Retorycznego decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Retorycznego z listy członków zostało skreślonych 7 osób z powodu niepłacenia składek członkowskich.

Finanse PTR 2016 rok

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym za rok 2016 zakończyliśmy rok z zyskiem: 826,79 złotych. PTR z budżetu pokrywa przede wszystkim stałe wydatki, do których należą: usługi hostingowe strony, utrzymanie domeny Retoryka.edu.pl (strona towarzystwa), koszty organizacji warsztatów i otwartych seminariów PTR, koszty biurowe, opłaty bankowe zewnętrzne usługi księgowe. Ponadto PTR finansuje przedsięwzięcia naukowe: wydawanie recenzowanego czasopisma naukowego „Res Rhetorica”: utrzymanie domeny Resrhetorica.com, usługi graficzne (m.in. łamanie pisma „Res Rhetorica”), a także doroczną konferencję PTR: członkom z opłaconymi w terminie składkami przysługuje ulga; z opłat konferencyjnych pokrywa się koszty organizacyjne oraz wydawnicze publikacji.


V Otwarte Seminarium Retoryczne Czy retoryka jest dyscypliną naukową?

19 maja 2017, Warszawa

Co łączy retorykę i medycynę? Jakie miejsce w klasyfikacji nauk mogłaby zająć retoryka? Co wyróżnia retorykę jako dyscyplinę naukową? - to kwestie, które poruszone zostały w czasie V Otwartego Seminarium Retorycznego 19 maja 2017 roku. Wprowadzenie do dyskusji przedstawił dr hab. Paweł Gondek, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa i kierownik Katedry Retoryki KUL.